VAŠE

BERIEME VÁŽNE

2%

Láska zohráva kľúčovú úlohu pre šťastný život ľudí

bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. Gejské a lesbické páry zdieľajú rovnaké hodnoty ako ostatné páry, rovnako si cenia svoje rodiny a výpomoc svojim blízkym. Chcú povedať pred zákonom: „toto je človek, ktorého ľúbim“, osláviť to so svojou rodinou a priateľmi, stáť vedľa seba

 v dobrom i zlom, spoločne zostarnúť a dôstojne dožiť. Vaše 2 % nám pomôžu presvedčiť o tom aj ľudí

na Slovensku.

STIAHNUŤ POTREBNÉ DOKUMENTY

NÁVOD

MÔŽEŠ NÁS PODPORIŤ AJ DAROM